Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle ontwikkelingen van de For Wis(h)dom Foundation.

Interview met Professor Bert Smeets

Interview met Professor Bert Smeets

Moleculair geneticus en hoogleraar genoomanalyse aan de Universiteit van Maastricht
Professor Bert Smeets onderzoekt de mogelijkheid om bij kinderen met de spierziekte MDC1A het ontbrekende eiwit in de spieren te compenseren. Op deze manier neemt de spierkracht bij deze kinderen weer toe. Sinds 2020 ondersteunt For Wis(h)dom het project: 'Niet alleen voor Sara'. Hoe dit onderzoek verloopt, wat Bert Smeets drijft en welke uitdagingen hierbij komen kijken, kunt u lezen in het volgende interview dat wij met hem hadden.
Interview met Professor Karin Fijn van Draat

Interview met Professor Karin Fijn van Draat

Kinderarts-hematoloog Emma Kinderziekenhuis Amsterdam/Amsterdam UMC
Met veel interesse volgen wij het verloop van de projecten die wij ondersteunen. Zo ook het project: Let’s BEAT the pain! Lees hier het interview dat wij onlangs hadden met Professor Karin Fijn van Draat. Zij doet onderzoek naar de mogelijkheden om meer grip te krijgen op de ernstige pijnaanvallen waar kinderen met sikkelcelziekte mee te maken hebben.
Karin Fijn van Draat is sinds 2002 als kinderarts gespecialiseerd in zeldzame bloedziekten in het Amsterdam AMC. In 2016 werd zij de eerste en enige hoogleraar in Nederland in dit vakgebied van de kinderhematologie.
De ontwikkeling van een keuzehulp voor ouders en artsen bij necrotiserende enterocolitis

De ontwikkeling van een keuzehulp voor ouders en artsen bij necrotiserende enterocolitis

Necrotiserende enterocolitis (NEC) is een vaak ernstig verlopende acute darmontsteking bij meestal (veel) te vroeg geboren kinderen. NEC komt circa 200 keer per jaar voor in Nederland. De incidentie neemt toe omdat we steeds beter in staat zijn extreem vroeggeboren kinderen in leven te houden. Circa 40% van de kinderen met NEC moet geopereerd worden, waarvan ongeveer 50% overlijdt. Overleving gaat in circa 70% gepaard met lange termijn complicaties, zoals cognitieve of motorische ontwikkelingsachterstand of darmproblemen. De vraag rijst dus regelmatig of een dergelijke operatie nog wel in het belang van het kind is.

For Wis(h)dom gaat voor een periode van 3 jaar een bijdrage leveren aan dit waardevolle project.
Interview met Professor Frank Baas

Interview met Professor Frank Baas

Hoogleraar Moleculair Genetische Diagnostiek in het LUMC
For Wis(h)dom gaat de komende maanden langs bij de onderzoeker(s) van de diverse lopende projecten om hierover met hen in gesprek te gaan. Wat drijft hen, hoe verloopt het onderzoek en vooral: wat kan het onderzoek opleveren voor de patiënten! Lees hier het eerste interview met Professor Frank Baas , Hoogleraar Moleculair Genetische Diagnostiek in het LUMC die zich bezig houdt met het onderzoek naar een medicijn voor patiënten met het GNAO1-syndroom.
For Wis(h)dom heeft het keurmerk CBF Erkend Goed Doel!

For Wis(h)dom heeft het keurmerk CBF Erkend Goed Doel!

For Wis(h)dom heeft deze erkenning in december ontvangen. CBF is de toezichthouder voor goede doelen. Met deze erkenning laten organisaties, en daarmee dus ook For Wis(h)dom, zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Aan een erkend doel kun je gerust geld doneren omdat je ervan uit kan gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een goed initiatief, zorgvuldig omgaat met elke Euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Graag verwijzen wij daarom ook nog een keer naar de mogelijkheid om via deze website een donatie te doen:
For Wis(h)dom heeft per heden een Wetenschappelijke Raad van Advies

For Wis(h)dom heeft per heden een Wetenschappelijke Raad van Advies

Wij zijn verheugd mede te delen dat wij een drietal deskundigen bereid hebben gevonden de Wetenschappelijke Raad van Advies te vormen van onze stichting. Met de toevoeging van deze medisch deskundigen zijn wij als bestuur nog beter in staat een oordeel te vormen over ingediende projectvoorstellen alsmede over de voortgang van de projecten die wij ondersteunen.
GNAO1-onderzoeksteam van professor Baas uitgebreid

GNAO1-onderzoeksteam van professor Baas uitgebreid

Goed nieuws over het onderzoek naar de GNAO1-mutatie. Dankzij de financiële bijdrage van For Wis(h)dom Foundation is er een onderzoeker aangenomen die zich helemaal gaat richten op het lopende GNAO1-onderzoek. Maria Saez Gonzales zal 4 jaar wetenschappelijk onderzoek gaan doen naar de GNAO1-mutatie. Aan het eind van deze periode promoveert zij op basis van haar wetenschappelijke resultaten.
Dit is een opsteker nadat in de afgelopen periode het Corona-virus ervoor zorgde dat er minder medewerkers in de laboratoria aanwezig mochten zijn. Met de komst van Maria versnelt het onderzoek weer.

“Expertise Connected” uitgebreid met twee websites


“Expertise Connected” uitgebreid met twee websites

Goed nieuws! Dankzij de ondersteuning van For Wis(h)dom kan het project ‘’Expertise Connected’’ worden uitgebreid met nog twee websites. In totaal zijn er nu acht websites in ontwikkeling die zorgen voor een verbinding tussen expertisecentra en zorgcentra voor zeldzame aandoeningen die zich op kinderleeftijd openbaren. Het maakt hun wetenschappelijk onderzoek en zorgaanbod zichtbaar voor ouders en zorgverleners.
Voorspellen van pijn

Voorspellen van pijn

We zijn verheugd om gedurende een periode van drie jaar een bijdrage te kunnen gaan leveren aan onderzoek rondom sikkelcelziekte, waardoor jaarlijks 300.00 kinderen wereldwijd worden getroffen. Door metingen via een smartwatch willen we trachten om pijn voorspelbaar te maken en daardoor effectiever behandelbaar.
Website spieronderzoek GYM live

Website spieronderzoek GYM live

The ForWishdom Foundation is als sponsor betrokken (zie: Niet alleen voor Sara) bij het Generate Your Muscle (GYM) -project, dat tot doel heeft het ontwikkelen van innovatieve stamceltherapie voor de behandeling van spierziektes zoals MDC1A. Bekijk de gloednieuwe website van GYM om de vorderingen te volgen.
Update project 'Obesitas bij Kinderen'

Update project 'Obesitas bij Kinderen'

Op dit moment zijn 166 kinderen onderdeel van het onderzoek in Amsterdam UMC na verwijzing vanuit obesitasklinieken uit de regio. Daarnaast is er een tweede onderzoek locatie geopend bij de Kinderkliniek in Almere waar tweewekelijks vijf á zes kinderen worden gezien en indien mogelijk worden meegenomen in de Fibrokids studie. Het aantal inclusies ligt hiermee op schema.
Wilt u ons steunen?

Wilt u ons steunen?

Wilt u ons streven en ons werk ondersteunen met een financiële gift, dan is deze uiteraard heel welkom. Bezoek hiervoor onze donatiepagina. Wij verzekeren u dat 100% van dit bedrag ten goede komt aan onze activiteiten, of aan het project van uw keuze. Alvast bedankt voor uw gift!
Update II - Poep als medicijn

Update II - Poep als medicijn

Marc Benninga en Judith Zeevenhoven doen verslag van het verloop van het onderzoek en geven inzicht in projecten die voortvloeien uit dit onderzoek. Inmiddels heeft Judith Zeevenhoven het promotietraject afgerond en is zij opgevolgd door arts-onderzoeker Klaartje de Bruijn.
For Wis(h)dom gaat 3 nieuwe projecten ondersteunen!

For Wis(h)dom gaat 3 nieuwe projecten ondersteunen!

Voor de subsidie ronde 2020 heeft het bestuur zich voornamelijk gericht op onderzoek bij kinderen met een zeldzame spierziekte/hersenziekte. Vanuit het netwerk zijn drie verenigingen voor patiënten met een zeldzame ziekte naar voren gekomen. Wij vertellen er hier meer over:
Het bestuur van For Wis(h)dom is compleet

Het bestuur van For Wis(h)dom is compleet

In 2018 is de For Wis(d)om Foundation opgericht waarbij tevens een bestuur is aangesteld. Volgens de statuten van de Foundation diende dit bestuur nog aangevuld te worden met 2 bestuursleden met een medische achtergrond op wetenschappelijk niveau. Vanwege hun kennis en ervaring dient besluitvorming over ingediende voorstellen altijd de goedkeuring te verkrijgen van in ieder geval deze twee bestuursleden. Wij zijn verheugd te melden dat wij inmiddels het bestuur compleet hebben met de aanstelling van Drs. Joost Meijer (Joost is werkzaam als Intensivist bij de Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar en Den Helder) en Prof. Dr. Niek Urbanus, (Niek is Emeritus Hoogleraar KNO van het AMC-UvA).
Leverproblemen bij kinderen met overgewicht

Leverproblemen bij kinderen met overgewicht

Een van de minder bekende gezondheidsproblemen bij obesitas is leververvetting. Deze aandoening kan al op jonge leeftijd optreden en in sommige gevallen al leiden tot ernstige leverschade op kinderleeftijd. Nieuw onderzoek gaat ervoor zorgen dat deze problemen in een eerder stadium geïdentificeerd kunnen worden.
Update onderzoek

Update onderzoek "Poep als medicijn"

Marc Benninga (kinderarts Maag- Darm- en Leverziekten en Judith Zeevenhoven (arts-onderzoeker) doen verslag van de zoektocht naar medicatie tegen de klachten bij adolescenten met ernstige chronische buikpijn.
For Wis(h)dom Foundation verkrijgt de ANBI-status

For Wis(h)dom Foundation verkrijgt de ANBI-status

For Wis(h)dom is pas dit voorjaar opgericht en heeft vrijwel per direct de ANBI-status verkregen. Dat betekent dat wij 'fiscaalvriendelijke' projecten kunnen ondersteunen, maar ook dat anderen for Wis(h)dom op dezelfde manier kunnen ondersteunen.