Bijdragen aan onderzoek
naar zeldzame ziektes

De For Wis(h)dom Foundation zet zich onbezoldigd in voor voor een klein groepje mensen. Een groep die te klein is, te klein om genezing te vinden voor hun zeldzame ziekte. Farmaceuten zien er geen brood in, maar wij wel.

Laatste nieuws:

Wegens succes nogmaals gefinancierd!

Wegens succes nogmaals gefinancierd!

23-03-2023 - De For Wis(h)dom Foundation levert opnieuw een financiële bijdrage aan de VSOP voor het opzetten van enkele websites voor expertisenetwerken. Eerder financierden we al acht websites in het project Expertise Connected en daarover zijn we zo enthousiast, dat we eenmalig nog een keer drie websites financieren!
De websites laten (ouders van) patiënten en verwijzende zorgverleners zien hoe de expertisecentra met elkaar de zorg hebben georganiseerd, gaan kort in op de aandoening en laten wetenschappelijk onderzoek zien waarbij het netwerk betrokken is. Doordat de expertisecentra onder coördinatie van de VSOP samen met de patiëntenorganisatie werken aan het samenstellen van de inhoud van deze website, krijgt de onderlinge samenwerking een positieve impuls. Het eindresultaat – een website voor het expertisenetwerk – zorgt vanwege het vast format voor een bredere herkenbaarheid in het landschap van de zeldzame aandoeningen.     Meer info >>

Onze missie

Het doel van onze stichting is het ondersteunen en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziektes, aandoeningen en andere ziekteverschijnselen bij kinderen, waarvoor geen of beperkte financiering beschikbaar is. Wij streven ernaar ieder jaar vanuit ons fonds minimaal tien onderzoekstrajecten naar zeldzame aandoeningen of ziektes financieel te ondersteunen of vlot te trekken, waar dat nodig is.

Waarom doen wij dat eigenlijk?Een project indienen?

Ziet u als onderzoeker of medicus kansen voor het vinden van een behandelingsmethode voor een zeldzame ziekte of aandoening, maar ontbreekt het aan voldoende financiële armslag? Stel ons dan hiervan op de hoogte en doe een gefundeerde projectaanvraag.

Bekijk onze werkwijze.

Ga naar ons aanvraagformulier.

Doneren?

Hoewel de For Wis(h)dom Foundation in principe een gesloten fonds is, staan wij altijd open voor externe donaties. For Wis(h)dom beschikt over de ANBI status en het CBF keurmerk. Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen, met deze erkenning kunt u ervan uitgaan dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen en ook extern worden gecontroleerd.

Word donateur