For Wis(h)dom heeft per heden een Wetenschappelijke Raad van Advies

03-12-2021 - Wij zijn verheugd mede te delen dat wij een drietal deskundigen bereid hebben gevonden de Wetenschappelijke Raad van Advies te vormen van onze stichting. Met de toevoeging van deze medisch deskundigen zijn wij als bestuur nog beter in staat een oordeel te vormen over ingediende projectvoorstellen alsmede over de voortgang van de projecten die wij ondersteunen.

De volgende personen gaan deze taak binnen For Wis(h)dom vervullen:

  • Prof. dr. Marianne de Visser, em.Hoogleraar Neurologie Uva
  • Dr. Marc Engelen, Kinderarts Amsterdam UMC
  • Prof. dr. Rob de Haan, em.Hoogleraar Klinische Epidemiologie UvA