Snellere diagnose van sepsis bij couveuse kinderen

Ongeveer 1% van de kinderen in Nederland (1.500 per jaar) wordt geboren na een zwangerschap van < 30 weken. Omdat deze kinderen ≥ 10 weken te vroeg zijn geboren, zijn alle orgaansystemen nog onrijp wat hen extra kwetsbaar maakt voor allerlei complicaties en infecties. Een kwart van deze kwetsbare kinderen (400 per jaar) krijgt te maken met een bloedvergiftiging (sepsis) in de eerste levensweken. Sepsis is een zeer ernstige aandoening met een hoog sterftecijfer. In het Amsterdam UMC wordt onderzoek gedaan om dit ziektebeeld eerder te herkennen, zodat er zo snel mogelijk een behandeling ingesteld kan worden.

Sepsis

Bloedvergiftiging, ook wel sepsis genoemd, is een ernstige en levensbedreigende infectieziekte. Bij patiënten met sepsis daalt de bloeddruk enorm waardoor vitale organen zoals het hart, de hersenen en de nieren niet goed meer kunnen functioneren omdat ze te weinig bloed en zuurstof krijgen. Vooral pasgeborenen (neonaten), en in het bijzonder te vroeg geborenen (prematuren), zijn vatbaar voor dit ziektebeeld. Dit komt omdat de afweer nog niet optimaal functioneert op deze leeftijd en deze baby’s te jong zijn om gevaccineerd te kunnen worden tegen de verwekkers van sepsis.
Het sterftecijfer van sepsis bij prematuren ligt hoog. De kinderen die sepsis wel overleven ondervinden vaak levenslang de gevolgen hiervan. Zij kunnen bijvoorbeeld last hebben van een motorische en cognitieve ontwikkelingsachterstand, epilepsie en doofheid. Dit risico is mede afhankelijk van hoe snel sepsis herkent wordt en hoe snel de behandeling wordt ingezet. Immers, vroege behandeling is de beste prognostische factor voor overleving en lange-termijn gevolgen van sepsis.Eerdere diagnose

Momenteel is het helaas nog niet mogelijk om sepsis snel en in een vroeg stadium vast te stellen. De huidige bloedtest die nu gebruikt wordt om sepsis aan te tonen dan wel uit te sluiten is een bloedkweek. Het duurt echter 48-72 uur voordat deze test een betrouwbare uitslag geeft, en daarnaast is de uitslag vaak fout negatief. Omdat ook de klinische symptomen van sepsis bij prematuren lastig te herkennen zijn, is het moeilijk om de ziekte snel vast te stellen. Er zijn aanwijzingen dat nieuwe biomarkers in het bloed en de ontlasting deze ernstige ziekte in een eerder stadium én veel sneller kunnen aantonen dan mogelijk is met de huidige bloedkweek.

Onderzoek

In het Amsterdam UMC gaan Tim de Meij (kinderarts-MDL) en Thomas Dierikx (arts-onderzoeker) samen met andere artsen en onderzoekers van de kinderafdeling en neonatologie onderzoeken of ze de diagnose sepsis sneller en in een eerder stadium kunnen aantonen met deze biomarkers. Het onderzoek naar deze biomarkers in het bloed en de ontlasting wordt tevens door het Zeldzame Ziekte Fonds gesteund. Eerdere herkenning van sepsis betekent eerdere behandeling en een betere prognose voor deze kwetsbare groep kinderen.

Update augustus 2022

De onderzoekers hebben onlangs verslag gedaan van de voortgang. Omdat de potentie van de onderzochte technieken zo groot is, zijn de onderzoekers bezig om een landelijke vervolgstudie op te zetten. Het doel hiervan is om in een grotere groep de potentie van deze technieken te bevestigen en toe te werken naar implementatie van deze techniek in de klinische dagelijkse praktijk.

Lees dit verslag

 

 

 

 

 ---

Met dank aan Pexels voor de foto.