Update project 'Obesitas bij Kinderen'

18-12-2020 - Op dit moment zijn 166 kinderen onderdeel van het onderzoek in Amsterdam UMC na verwijzing vanuit obesitasklinieken uit de regio. Daarnaast is er een tweede onderzoek locatie geopend bij de Kinderkliniek in Almere waar tweewekelijks vijf รก zes kinderen worden gezien en indien mogelijk worden meegenomen in de Fibrokids studie. Het aantal inclusies ligt hiermee op schema.

Risico hoger dan verwacht

Een interim analyse laat zien dat bij 23% van de kinderen aanwijzingen zijn voor verlittekening van de lever (leverfibrose) op basis van de meting met de FibroScan. Dit percentage is duidelijk hoger dan het verwachte percentage van 7%. Dit onderstreept het belang om deze groep kinderen te evalueren op leverfibrose. Definitieve uitspraken over het voorkomen van fibrose en de analyses om te bepalen welke kinderen het meeste risico hierop hebben kunnen pas plaatsvinden zodra de inclusies zijn voltooid.

Enquetes in volle gang

De afname van vragenlijsten met betrekking tot de beleving van kinderen van het doorlopen van het screeningsproces loopt goed, evenals het opslaan van materiaal voor biobanking ten behoeve van toekomstige analyses. De subvraag uit dit onderzoek of andere methoden om leverfibrose te meten (echo-elastografie en de bloedtest genaamd de ELF test) overeenkomen met de FibroScan metingen hopen we in de loop van 2021 al te kunnen analyseren zodra we voldoende kinderen met een verhoogde FibroScan waarde hebben geïncludeerd. Tenslotte horen we van de verwijzend kinderartsen dat zij het prettig vinden dat analyse op leverfibrose middels dit onderzoek vlot kan verlopen en meegenomen worden in de behandeling van deze kinderen.