Werkwijze

Wij zijn altijd geïnteresseerd in projecten die overeenkomen met onze missie en onze doelstellingen. Het gaat er bij ons om dat onze donatie net dát zetje geeft aan een onderzoekstraject om het vlot te trekken.

Hoe doe ik een aanvraag?

Wij vragen een ieder die aanspraak wil maken op het door onze stichting beschikbaar gestelde fonds om ons een gedegen projectbeschrijving te geven als onderdeel van ons onderstaaande aanvraagformulier.

Hoe ondersteunen wij uw onderzoek?

Jaarlijks wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor onderzoeksprojecten en per project zal 1/5 deel van dit bedrag worden besteed. Dit betekent dat de For Wis(h)dom Foundation minimaal 5 onderzoeksprojecten per jaar zal ondersteunen. Wij streven er bovendien naar  een onderzoeksproject maximaal 3 jaar te ondersteunen. Op basis van voortgangsrapportages wordt jaarlijks een afweging gemaakt over het vervolg van de ondersteuning.
Om uw onderzoek fiscaal-vriendelijk te ondersteunen hebben wij de ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst. Om die reden vermelden wij hier ons fiscaal nummer en dat is 8588.17.561.

Wanneer komt uw onderzoek in aanmerking?

Zoals ook statutair vastgelegd, is het oordeel van medisch deskundigen, die tot het bestuur zullen toetreden, doorslaggevend voor de projectkeuze. Instellingen/onderzoeksteams aan wie geld ter beschikking is gesteld, hebben de verplichting halfjaarlijks uitgebreid te rapporteren over de voortgang van het project.

Projectaanvraag

Organisatiegegevens

Contactpersoon

Projectgegevens