“Expertise Connected” uitgebreid met twee websites

30-08-2021 - Goed nieuws! Dankzij de ondersteuning van For Wis(h)dom kan het project ‘’Expertise Connected’’ worden uitgebreid met nog twee websites. In totaal zijn er nu acht websites in ontwikkeling die zorgen voor een verbinding tussen expertisecentra en zorgcentra voor zeldzame aandoeningen die zich op kinderleeftijd openbaren. Het maakt hun wetenschappelijk onderzoek en zorgaanbod zichtbaar voor ouders en zorgverleners.

Digitale brug

Het gaat om de volgende acht aandoeningen waar – gecoördineerd door de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) - deze digitale brug voor wordt opgezet:


  1. Sikkelcelziekte/ Thalassemie
  2. Idiopathisch Nefrotisch Syndroom
  3. Osteogenesis Imperfecta
  4. X-gebonden Hypofosfatemie
  5. Pediatrische Systemische Lupus Erythematodes
  6. Familiale Adenomateuze Polyposis
  7. Multiple Epifysaire Dysplasie/ Spondylo Epifysaire Dysplasie
  8. Achondroplasie

Lees hier meer over Expertise Connected